logo 2 (9K)

PrivacyreglementPrivacy in de tandprothetische praktijk


Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiŽnt(e) een
patiŽntdossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar
gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van
onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar
huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd.
Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.
De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie.
Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is
voorgeschreven.


Toetsenbord (8K) Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen,
dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.
Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens.
Bijvoorbeeld de mondhygiŽniste, de assistent of een waarnemer.
Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.


Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is twintig jaar. Het kan voorkomen dat de
gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor
langlopende of terugkerende behandelingen.
Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiŽnt(e) uitgaan.


Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiŽnt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiŽnt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren.
Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen.
Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen.
De patiŽnt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.


Recht op verwijdering en vernietiging

De patiŽnt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen.
Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiŽnt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.


Klachten

Elke patiŽnt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit
Persoonsgegeven.


logo_ont[1]2

logo-krtp-compleet1 (4K)


Wij zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie.

© www.mijn-eigen-website.nl (design) 2023